Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tuyên bố cá nhân

Hầu hết mọi người tiếp xúc với Công ngoài đời thật đều biết Công tu luyện Pháp Luân Công (Hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp). Nên Công có đôi lời muốn nói về Công và Pháp Luân Công.

cong thuc hanh phap luan cong
Công thực hành bài công pháp số 5 của Pháp Luân Công

Công biết tu luyện Pháp Luân Công là tốt. Và việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Việt Nam là hợp pháp.

Bản thân Công là người chuyên nhất tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Công có yêu cầu cao về tu tâm tính. Nhưng những việc Công làm có thể chưa phù hợp với yêu cầu của Đại Pháp. Công nhận thấy bản thân mình là một người tu chưa được tốt và còn nhiều thiếu sót. Vậy nên Công đưa ra một tuyên bố cá nhân để tránh những hiểu nhầm không đáng có.

TUYÊN BỐ CÁ NHÂN

1. Công tự chịu trách nhiệm trước những gì Công nói và làm. Hết thảy những hậu quả nếu có đều do Công tự chịu trách nhiệm và không hề liên quan đến Pháp Luân Đại Pháp.

2. Những bài viết trên blog này và lời Công nói thể hiện quan điểm và góc nhìn cá nhân của Công, không phải nội dung của Pháp Luân Công. Nếu ai muốn tìm hiểu về Pháp Luân Công vui lòng truy cập https://vi.falundafa.org/ để tìm hiểu.

3. Blog này Công lập ra để kiếm thêm một nguồn thu nhập từ dịch vụ Tâm sự xả stress NTC. Tuy nhiên Công tuyệt đối sẽ không nhận bất kỳ một khoản donate nào từ việc giới thiệu và chia sẻ về Pháp Luân Công. Tất cả các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp đều miễn phí. Ai có duyên, ai có thể tu luyện thì tu luyện.

Trân trọng,

Công